NieuwsbriefSoso Lobi | Commissies

Voor het verwezenlijken van de doelstellingen zijn de volgende commissies in het leven geroepen:

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie heeft als doel het verloop van de inloopmiddagen en grote activiteiten voor te bereiden en te zorgen voor een goed verloop.

De coördinator van deze commissie is mevrouw An Margaret.


Commissie Lief en Leed

De commissie Lief en Leed draagt zorg voor attenties bij verjaardagen, “bigi jarie”, ziekte, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen aangaande de leden van de Vereniging.

De coördinator van deze commissie is mevrouw Jetty Anches.


Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie heeft als taak de administratie van de Penningmeester te controleren en verslag uit brengen aan het Bestuur, die de Algemene Ledenvergadering hierover informeert.

Momenteel wordt geworven voor de bezetting van deze commissie.