NieuwsbriefSoso Lobi | Financiën

Voor de financiën is de vereniging afhankelijk van contributies en donaties.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributies en donaties worden gebruikt voor het realiseren van de activiteiten. Indien nodig wordt van de leden een kleine eigen bijdrage gevraagd per activiteit. De vereniging heeft geen vermogen.

Voor de financiële zaken van de vereniging is de penningmeester in eerste instantie verantwoordelijk. De complete verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur.